Bích Quế Viên Bôi Lần Thứ 9 Năm 2020

0
26
 1. Thời gian và địa điểm thi đấu-
  • Thời gian: ngày 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2020.
  • Địa điểm: Bích Quế Viên Resort, Thuận Đức, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông
 2. Đối tượng tham gia: Nam đã từng vô địch Quốc Gia
 3. Phương thức cạnh tranh:
  1. Thực hiện “Luật thi đấu cờ tướng (2011)”.
  2. Giải đấu áp dụng thể thức loại trực tiếp 2 lần thua. Nhánh thắng sử dụng 2 ván để đi tiếp, nhánh bại sử dụng1 ván để đi tiếp.
  3. Thời gian trò chơi
   • Cờ chậm: 60 phút + 20 giây
   • Cờ nhanh: 10 phút + 10 giây
   • Chớp sinh tử: 6 phút + 5 giây cho bên đỏ và 4 + 5 giây phút cho bên đen, cộng thêm 5 giây cho mỗi lượt đi. Đỏ chấp hoà.
  4. Tính hệ số điểm Elo không bao gồm cờ nhanh.
 4. Mô tả số lượng người tham gia:
  • Nếu số lượng người tham gia ít hơn 16, vòng loại đầu tiên sẽ được xác định bằng cách bốc thăm.
  • Nếu số lượng người tham gia vượt quá 16 người, hai người có số điểm elo thấp nhất (dựa trên bảng xếp hạng elo ngày ngày 30 tháng 9 năm 2019) sẽ thi đấu cờ nhanh play-off chọn 1 suất để vào thi đấu giải.
 5. Phần thưởng (trước thuế)
  1. Tiền thưởng thi đấu bao gồm tiền thưởng xếp hạng và tiền thưởng trận đấu, và tiền thưởng trận đấu có thể được tích lũy.
  2. Tiền thưởng trận chung kết:
   1. Cờ chậm mỗi ván thắng 5 vạn, hòa 1.5 vạn.
   2. Cờ nhanh thắng 5 vạn.
   3. Quán quân thưởng thêm 5 vạn
  3. Thắng trận chung kết bên nhánh thắng: mỗi trận thắng 4 vạn , hoà 1 vạn, cờ nhanh thắng 4 vạn.
  4. Tiền thưởng trận đấu loại trực tiếp (không bao gồm trận chung kết và trận chung kết nhánh thắng): mỗi trận thắng 2 vạn, hoà 1 vạn và thắng cờ nhanh 1 vạn.
  5. Cờ nhanh chỉ tính tiền thưởng cho một ván.
  6. Phí đấu vòng loại: 1 vạn.
 6. Các kỳ thủ đủ điều kiện tham gia: Hồ Vinh Hoa, Liễu Đại Hoa, Lữ Khâm, Từ Thiên Hồng, Triệu Quốc Vinh, Hứa Ngân Xuyên, Đào Hán Minh, Vu Ấu Hoa, Hồng Trí, Triệu Hâm Hâm, Tưởng Xuyên, Tôn Dũng Chinh, Vương Thiên Nhất, Tạ Tĩnh, Trịnh Duy Đồng, Từ Siêu, Uông Dương.