Tổng hợp biên bản giải Đấu Thủ Mạnh toàn quốc 2020.

0
141

Giải vô địch cờ tướng các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2020 được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17 đến ngày 29/11/2020. Dưới đây là biên bản 1 số ván đáu đáng chú ý. Xin mời quý vị và các bạn theo dõi

Vòng 1

Nguyễn Đại Thắng 1-0 Chu Tuấn Hải

Hà Văn Tiến 1/2 Diệp Khai Nguyên

Lại Lý Huynh 0-1 Nguyễn Anh Mẫn

Nguyễn Minh Nhật Quang 1-0 Đào Cao Khoa

Nguyễn Văn Tới 1-0 Vũ Nguyễn Hoàng Luân

Trần Chánh Tâm 1-0 Trương Đình Vũ

Uông Dương Bắc 1-0 Nguyễn Khánh Ngọc

Vũ Hữu Cường 1-0 Tôn Thất Nhật Tân

VÒNG 2

Nguyễn Văn Tới 0-1 Nguyễn Minh Nhật Quang

Phùng Quang Điệp 1/2 Vũ Quốc Đạt

Trần Huỳnh Si La 1/2 Trần Chánh Tâm

Tôn Thất Nhật Tân 1-0 Lại Việt Trường

Vòng 3.

Đặng Hữu Trang 1-0 Nguyễn Văn Tới

Nguyễn Đại Thắng 0-1 Võ Minh Nhất

Trần Chánh Tâm 1-0 Nguyễn Anh Mẫn

Trần Hữu Bình 1-0 Tôn Thất Nhật Tân

Vũ Hữu Cường 1-0 Trềnh A Sáng

Hà Văn Tiến 1-0 Trần Huỳnh Si La

Vũ Quốc Đạt 1-0 Nguyễn Văn Bon

Vòng 4

Trương Á Minh 1-0 Nguyễn Anh Mẫn

Vũ Nguyễn Hoàng Luân 1-0 Trần Hữu Bình

Vòng 5

Chu Tuấn Hải 1/2 Trương Á Minh

Hà Văn Tiến 1-0 Nguyễn Minh Nhật Quang

Lại Việt Trường 1-0 Phan Phúc Trường

Nguyễn Đại Thắng 0-1 Trềnh A Sáng

Nguyễn Khánh Ngọc 0-1 Vũ Nguyễn Hoàng Luân

Uông Dương Bắc 1-0 Vũ Quốc Đạt

Vòng 6

Hà Văn Tiến 1-0 Uông Dương Bắc

Nguyễn Anh Đức 1/2 Trần Chánh Tâm

Tôn Thất Nhật Tân 1-0 Chu Tuán Hải

Trềnh A Sáng 0-1 Trần Huỳnh Si La

VÒNG 7

Đặng Hữu Trang 0-1 Nguyễn Anh Mẫn

Lại Lý Huynh 1-0 Vũ Nguyễn Hoàng Luân

Trần Hữu Bình 1/2 Chu Tuấn Hải

Vũ Quốc Đạt 1/2 Hà Văn Tiến

Vòng 8

Tôn Thất Nhật Tân 0-1 Vũ Quốc Đạt

Trần Chánh Tâm 0-1 Uông Dương Bắc

Vòng cuối.

Nguyễn Trần Đỗ Ninh 0-1 Hà Văn Tiến

Lại Lý Huynh 0-1 Vũ Quốc Đạt