Có thể là hình ảnh về 9 người và mọi người đang đứng

Giáp Cấp Liên Tái chính thức trở lại.

Giải cờ tướng đồng đội hấp dẫn nhất Trung Quốc sắp sửa diễn ra. Giải đấu sẽ bắt đầu với giai đoạn Tiền Quý Tái để chọn 2 đội mạnh nhất vào tranh tài cùng 10 đội còn lại ở Thường Quý Tái. Ở giai đoạn Thường Quý Tái năm nay có chút thay đổi khi 10 đội sẽ được chọn vào Hậu Quý Tái thay vì 6 như các năm trước. Tức là 12 đội chọn 10 đội vào Hậu Quý Tái, 2 đội chót bảng xuống hạng.

Đội hình thi đấu các đội năm nay hầu như không có sự thay đổi lớn. Hàng Châu của Vương Thiên Nhất đã bổ sung đáng kể với sự trở lại của chủ tướng Thân Bằng, cùng với Triệu Tử Vũ, Lưu Tử Kiện và Quách Phụng Đạt. Trong khi đó, Loạn Chiến Vương Hồng Trí đã rời Thượng Hải sau một mùa giải không thành công để đầu quân cho Thâm Quyến. ĐCĐS Hách Kế Siêu đã trở lại 1 mùa giải vắng bóng dưới màu áo của Hạ Môn. Quảng Đông có sự thay đổi nhỏ khi Trình Vũ Đông thay thế cho Trương Học Triều.

Lịch thi đấu:
– Giai đoạn Tiền Quý Tái (vòng loại) từ ngày 15-18/5.
– Giai đoạn Thường Quý Tái (vòng bảng) từ ngày 19 – 26/5.
Tiền Quý Tái:
– 12 đội thi đấu 2 giai đoạn để tìm ra 2 đội vào Thường Quý Tái. Giai đoạn 1 thi đấu Thụy Sỹ 7 vòng. Giai đoạn 2 chọn 4 đội đứng đầu thi đấu loại trực tiếp chọn 2 đội vào. Đội vô địch vòng bảng có quyền lựa chọn đối thủ ở giai đoạn 2 (chọn 3 hoặc chọn 4)
– Thời gian: 20 phút + 5 giây.
– Thời gian cờ chớp: 5 phút + 3 giây.
– Các đội tham dự:
1. Khai Loan Tập Đoàn: Cảnh Học Nghĩa, Tưởng Phong Sơn, Đậu Siêu, Trình Long Cung Nham, Vương Chấn Quốc
2. Thâm Quyến Bác Dịch Văn Hóa: Liễu Đại Hoa, Từ Thiên Hồng, Trương Bân, Hoàng Quang Dĩnh, Mẫn Nhân
3. Chiết Giang Trí Vận Trung Tâm: Trình Cát Tuấn , Vương Thiên Sâm , Dương Điềm Hạo , Ngô Thấm Tu
4. Chiết Giang Thể Thải: Vu Ấu Hoa, Tôn Hân Hạo, Vương Vũ Hàng, Triệu Tràng Hạc, Doãn Dị
5. Hắc Long Giang Trường Sinh: Triệu Quốc Vinh, Thôi Cách, Lưu Tuấn Đạt, Hà Vĩ Ninh, Lưu Thương Tùng, Lưu Kinh
6. Sơn Đông Kỳ Bài Trung Tâm: Tạ Vị , Trần Phú Kiệt , Lý Hàn Lâm , Lý Học Ngộ
7. Hồ Nam Hồng Long Trí Nghiệp: Trang Ngọc Đình, Nhiếp Thiết Văn, Trương Thân Hoành, Lý Tuyết Tùng, Vương Thanh, Du Dịch Tiêu
8. Ôn Châu Tượng Hiệp: Trương Huy, Từ Lâm Châu, Diệp Sùng, Trương Tường, Trịnh Tuấn Lai, Trương Bân Đằng
9. Hàng Châu Kỳ Hiệp: Triệu Kiếm, Như Nhất Thuần, Ngô Hân Dương, Lý Bỉnh Hiền, Trịnh Vũ Hàng
10. Dịch Khách Kỳ Duyên: Quách Trung Cơ, Cố Thiên Dư, Thạch Kham, Trần Vũ Kỳ
11. Cát Lâm Lệ Chí: Đào Hán Minh, Hồ Khánh Dương , Lưu Long , Chu Văn Thiết
12. Giang Tô Giang Âm: Phan Chấn Ba, Vưu Vân Phi , Lưu Tử Dương , Ngô Nghi Hàn, Lưu Bách Hoành

Thường Quý Tái:
– Thời gian: 20 phút + 5 giây.
Các đội tham dự:
1. Tứ Xuyên Thành Đô Ý Cẩm Khống Cổ: Uông Dương, Mạnh Thần, Triệu Phàn Vĩ, Dương Huy, Hứa Văn Chương
2. Thượng Hải Kim Ngoại Than: Tạ Tĩnh, Tôn Dũng Chinh, Triệu Vĩ, Hồ Vinh Hoa, Tưởng Dung Băng, Hoa Thần Hạo
3. Chiết Giang Dân Thái Ngân Hành: Triệu Hâm Hâm, Hoàng Trúc Phong, Từ Sùng Phong, Vương Gia Thụy, Khâu Đông
4. Quảng Đông Bích Quế Viên: Lữ Khâm, Hứa Ngân Xuyên, Trịnh Duy Đồng, Hứa Quốc Nghĩa, Trình Vũ Đông
5. Hà Nam Sở Hà Hán Giới Thiên Luân: Đảng Phỉ, Tào Nham Lỗi, Triệu Kim Thành, Vũ Tuấn Cường, Hà Văn Triết, Cát Tinh Hải
6. Kinh Ký: Tưởng Xuyên, Lục Vĩ Thao, Triệu Điện Vũ, Kim Ba, Vương Vũ Bác, Trương Cường
7. Hàng Châu Hoàn Cảnh Tập Đoàn: Vương Thiên Nhất, Thân Bằng, Triệu Tử Vũ, Lưu Tử Kiện, Quách Phong Đạt
8. Hạ Môn Tượng Tự: Trịnh Nhất Hoằng, Trương Học Triều, Hách Kế Siêu, Trần Hoằng Thịnh, Miêu Lợi Minh, Lâm Văn Hán
9. Giang Tô Hải Đặc: Từ Siêu, Trình Minh, Tôn Dật Dương, Vương Hạo, Hạo Ngụy, Lỗ Thiên
10. Thâm Quyến Dịch Xuyên Tượng Kỳ Câu Nhạc Bộ: Hồng Trí, Lý Thiếu Canh, Hoàng Hải Lâm, Lưu Minh, Túc Thiếu Phong