Giải Cờ Tướng fanpage Cờ Tướng Công Đài lần 1, Cần Thơ 2022

0
66
Round 1
Bo.No.NameFEDPts.Result Pts.NameFEDNo.
11Bách An Xuân VIE0 0Nguyễn Thế Hiển VIE40
241Nguyễn Trí Bình VIE0 0Bùi Quang Vũ VIE2
33Bùi Quốc Khánh VIE0 0Nguyễn Trần Đỗ Ninh VIE42
443Nguyễn Trọng Tấn VIE0 0Diệp Khải Hằng VIE4
55Dương Hồ Bảo Duy VIE0 0Nguyễn Văn Út VIE44
645Nguyễn Văn Bon VIE0 0Dương Minh Trí VIE6
77Huỳnh Hoàng Huy VIE0 0Nguyễn Văn Báu VIE46
847Nguyễn Văn Huy VIE0 0Huỳnh Linh VIE8
99Huỳnh Nhật Bảo VIE0 0Nguyễn Văn Lương VIE48
1049Nguyễn Đình Đại VIE0 0Huỳnh Quang Huy VIE10
1111Huỳnh Trà My VIE0 0Nguyễn Đức Độ VIE50
1251Ngô Ngọc Minh VIE0 0Huỳnh Trúc Lâm VIE12
1313Hà Minh Quang VIE0 0Phan Phúc Trường VIE52
1453Phan Quốc Kiệt VIE0 0Hồ Nguyễn Hửu Duy VIE14
1515Hồ Phương Nam VIE0 0Phan Trọng Tín VIE54
1655Phạm Công Hậu VIE0 0Hứa Quang Hâu VIE16
1717Lâm Thắng Lợi VIE0 0Tràn Văn Kiệt VIE56
1857Trân Huỳnh Sila VIE0 0Lê Trọng Vũ VIE18
1919Lý Tầm Quang VIE0 0Trương Văn Kề VIE58
2059Trương Đình Vũ VIE0 0Lương Minh Huy Phong VIE20
2121Lại Lý Huynh VIE0 0Trần Minh Vũ VIE60
2261Trần Ngọc Hưng VIE0 0Lại Quỳnh Tiên VIE22
2323Nguyễn An Tấn VIE0 0Trần Thanh Tân VIE62
2463Trần Trung Hiếu VIE0 0Nguyễn Anh Tuấn VIE24
2525Nguyễn Anh Đình VIE0 0Trần Tuấn An VIE64
2665Trần Văn Hoà VIE0 0Nguyễn Anh Đức VIE26
2727Nguyễn Hoàng Hải VIE0 0Trần Xuân Lâm VIE66
2867Trần Đăng Nguyên VIE0 0Nguyễn Hoàng Lâm VIE28
2929Nguyễn Hoàng Tuấn VIE0 0Trềnh A Sáng VIE68
3069Trịnh Hồ Quang Vũ VIE0 0Nguyễn Minh Hưng VIE30
3131Nguyễn Minh Nhật Quang VIE0 0Trịnh Nhuận Triển VIE70
3271Tôn Thất Nhật Tân VIE0 0Nguyễn Ngọc Thắng VIE32
3333Nguyễn Nhật Anh VIE0 0Võ Chí Cường VIE72
3473Võ Minh Nhất VIE0 0Nguyễn Quang Nhật VIE34
3535Nguyễn Quốc Vương VIE0 0Võ Quốc Văn VIE74
3675Vũ Quốc Đạt VIE0 0Nguyễn Sỹ Hiền VIE36
3737Nguyễn Thuận VIE0 0Đàm Thị Thuỳ Dung VIE76
3877Đào Thuỷ Tiên VIE0 0Nguyễn Thành Bảo VIE38
3939Nguyễn Thắng Lợi VIE0 0Đặng Hữu Trang VIE78
4079Đặng Vĩnh Tất Thành VIE00 bye  

Hình ảnh khai mạc và thi đấu giải

Mr Trần Phước Sơn, Chủ Tịch LĐ Cờ Cần Thơ
Mr Lưu Đức Hải, Phó CT Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam
Liên Đoàn Cờ Tướng Việt Nam trao kỷ niệm chương cho đơn vị tổ chức

Round 1

Bo.No.NameFEDPts.ResultPts.NameFEDNo.
11Bách An XuânVIE0½ – ½0Nguyễn Thế HiểnVIE40
241Nguyễn Trí BìnhVIE01 – 00Bùi Quang VũVIE2
33Bùi Quốc KhánhVIE0½ – ½0Nguyễn Trần Đỗ NinhVIE42
443Nguyễn Trọng TấnVIE00 – 10Diệp Khải HằngVIE4
55Dương Hồ Bảo DuyVIE01 – 00Nguyễn Văn ÚtVIE44
645Nguyễn Văn BonVIE01 – 00Dương Minh TríVIE6
77Huỳnh Hoàng HuyVIE0½ – ½0Nguyễn Văn BáuVIE46
847Nguyễn Văn HuyVIE00 – 10Huỳnh LinhVIE8
99Huỳnh Nhật BảoVIE00 – 10Nguyễn Văn LươngVIE48
1049Nguyễn Đình ĐạiVIE01 – 00Huỳnh Quang HuyVIE10
1111Huỳnh Trà MyVIE01 – 00Nguyễn Đức ĐộVIE50
1251Ngô Ngọc MinhVIE00 – 10Huỳnh Trúc LâmVIE12
1313Hà Minh QuangVIE00 – 10Phan Phúc TrườngVIE52
1453Phan Quốc KiệtVIE00 – 10Hồ Nguyễn Hửu DuyVIE14
1515Hồ Phương NamVIE00 – 10Phan Trọng TínVIE54
1655Phạm Công HậuVIE00 – 10Hứa Quang HâuVIE16
1717Lâm Thắng LợiVIE00 – 10Tràn Văn KiệtVIE56
1857Trân Huỳnh SilaVIE01 – 00Lê Trọng VũVIE18
1919Lý Tầm QuangVIE01 – 00Trương Văn KềVIE58
2059Trương Đình VũVIE01 – 00Lương Minh Huy PhongVIE20
2121Lại Lý HuynhVIE01 – 00Trần Minh VũVIE60
2261Trần Ngọc HưngVIE00 – 10Lại Quỳnh TiênVIE22
2323Nguyễn An TấnVIE00 – 10Trần Thanh TânVIE62
2463Trần Trung HiếuVIE00 – 10Nguyễn Anh TuấnVIE24
2525Nguyễn Anh ĐìnhVIE00 – 10Trần Tuấn AnVIE64
2665Trần Văn HoàVIE00 – 10Nguyễn Anh ĐứcVIE26
2727Nguyễn Hoàng HảiVIE00 – 10Trần Xuân LâmVIE66
2867Trần Đăng NguyênVIE00 – 10Nguyễn Hoàng LâmVIE28
2929Nguyễn Hoàng TuấnVIE00 – 10Trềnh A SángVIE68
3069Trịnh Hồ Quang VũVIE01 – 00Nguyễn Minh HưngVIE30
3131Nguyễn Minh Nhật QuangVIE01 – 00Trịnh Nhuận TriểnVIE70
3271Tôn Thất Nhật TânVIE01 – 00Nguyễn Ngọc ThắngVIE32
3333Nguyễn Nhật QuangVIE01 – 00Võ Chí CườngVIE72
3473Võ Minh NhấtVIE00 – 10Nguyễn Quang NhậtVIE34
3535Nguyễn Quốc VươngVIE01 – 00Võ Quốc VănVIE74
3675Vũ Quốc ĐạtVIE01 – 00Nguyễn Sỹ HiềnVIE36
3737Nguyễn ThuậnVIE01 – 00Đàm Thị Thuỳ DungVIE76
3877Đào Thuỷ TiênVIE00 – 10Nguyễn Thành BảoVIE38
3939Nguyễn Thắng LợiVIE00 – 10Đặng Hữu TrangVIE78
4079Đặng Vĩnh Tất ThànhVIE01 – 00Huỳnh DuVIE80

Round 2

Bo.No.NameFEDPts.ResultPts.NameFEDNo.
14Diệp Khải HằngVIE11Nguyễn Thành BảoVIE38
248Nguyễn Văn LươngVIE11Dương Hồ Bảo DuyVIE5
38Huỳnh LinhVIE11Nguyễn Trí BìnhVIE41
452Phan Phúc TrườngVIE11Huỳnh Trà MyVIE11
512Huỳnh Trúc LâmVIE11Nguyễn Văn BonVIE45
614Hồ Nguyễn Hửu DuyVIE11Nguyễn Đình ĐạiVIE49
716Hứa Quang HâuVIE11Trân Huỳnh SilaVIE57
854Phan Trọng TínVIE11Lý Tầm QuangVIE19
956Tràn Văn KiệtVIE11Lại Lý HuynhVIE21
1022Lại Quỳnh TiênVIE11Trương Đình VũVIE59
1124Nguyễn Anh TuấnVIE11Trịnh Hồ Quang VũVIE69
1226Nguyễn Anh ĐứcVIE11Tôn Thất Nhật TânVIE71
1328Nguyễn Hoàng LâmVIE11Vũ Quốc ĐạtVIE75
1462Trần Thanh TânVIE11Nguyễn Minh Nhật QuangVIE31
1564Trần Tuấn AnVIE11Nguyễn Nhật QuangVIE33
1634Nguyễn Quang NhậtVIE11Đặng Vĩnh Tất ThànhVIE79
1766Trần Xuân LâmVIE11Nguyễn Quốc VươngVIE35
1868Trềnh A SángVIE11Nguyễn ThuậnVIE37
1978Đặng Hữu TrangVIE1½Bách An XuânVIE1
2040Nguyễn Thế HiểnVIE½½Bùi Quốc KhánhVIE3
2142Nguyễn Trần Đỗ NinhVIE½½Huỳnh Hoàng HuyVIE7
2246Nguyễn Văn BáuVIE½0Huỳnh Nhật BảoVIE9
232Bùi Quang VũVIE00Nguyễn Văn HuyVIE47
246Dương Minh TríVIE00Ngô Ngọc MinhVIE51
2510Huỳnh Quang HuyVIE00Phạm Công HậuVIE55
2644Nguyễn Văn ÚtVIE00Hà Minh QuangVIE13
2750Nguyễn Đức ĐộVIE00Hồ Phương NamVIE15
2858Trương Văn KềVIE00Lâm Thắng LợiVIE17
2918Lê Trọng VũVIE00Trần Ngọc HưngVIE61
3020Lương Minh Huy PhongVIE00Trần Trung HiếuVIE63
3160Trần Minh VũVIE00Nguyễn An TấnVIE23
3270Trịnh Nhuận TriểnVIE00Nguyễn Anh ĐìnhVIE25
3372Võ Chí CườngVIE00Nguyễn Hoàng HảiVIE27
3474Võ Quốc VănVIE00Nguyễn Hoàng TuấnVIE29
3530Nguyễn Minh HưngVIE00Trần Văn HoàVIE65
3632Nguyễn Ngọc ThắngVIE00Trần Đăng NguyênVIE67
3736Nguyễn Sỹ HiềnVIE00Võ Minh NhấtVIE73
3876Đàm Thị Thuỳ DungVIE00Nguyễn Thắng LợiVIE39
3980Huỳnh DuVIE00Nguyễn Trọng TấnVIE43
4077Đào Thuỷ TiênVIE00bye
4153Phan Quốc KiệtVIE00not paired
Ae nhà tài trợ, Mr Bảy Sơn và admin Trường Ca Fanpage Cờ Tướng Công Đài
KTQG Trần HuỳnH Si La
ĐC QTĐS Lại Lý Huynh
QTĐS Tôn Thất Nhật Tân
KTQG Nguyễn Minh Hưng
QTĐS Nguyễn Trần Đỗ Ninh
ĐC QTĐS Trềnh A Sáng
ĐC QTĐS Lâm tay dài
KTQG Vũ Quốc Đạt
ĐK VĐ QG 022, QTĐS Nguyễn Minh Nhật Quang
KTQG Tây Đô Kiếm Khách Huỳnh Linh
KTQG Nguyễn Văn Bon
KTQG Nguyễn Đình Đại
KTQG trẻ Phan Trọng Tín
HLV Trưởng ĐTQG Việt Nam, QTĐS Võ Minh Nhất
KTQG Trương Đình Vũ

Round 2

Bo.No.NameFEDPts.ResultPts.NameFEDNo.
14Diệp Khải HằngVIE10 – 11Nguyễn Thành BảoVIE38
248Nguyễn Văn LươngVIE10 – 11Dương Hồ Bảo DuyVIE5
38Huỳnh LinhVIE1½ – ½1Nguyễn Trí BìnhVIE41
452Phan Phúc TrườngVIE1½ – ½1Huỳnh Trà MyVIE11
512Huỳnh Trúc LâmVIE10 – 11Nguyễn Văn BonVIE45
614Hồ Nguyễn Hửu DuyVIE10 – 11Nguyễn Đình ĐạiVIE49
716Hứa Quang HâuVIE1½ – ½1Trân Huỳnh SilaVIE57
854Phan Trọng TínVIE11 – 01Lý Tầm QuangVIE19
956Tràn Văn KiệtVIE10 – 11Lại Lý HuynhVIE21
1022Lại Quỳnh TiênVIE1½ – ½1Trương Đình VũVIE59
1124Nguyễn Anh TuấnVIE10 – 11Trịnh Hồ Quang VũVIE69
1226Nguyễn Anh ĐứcVIE10 – 11Tôn Thất Nhật TânVIE71
1328Nguyễn Hoàng LâmVIE10 – 11Vũ Quốc ĐạtVIE75
1462Trần Thanh TânVIE10 – 11Nguyễn Minh Nhật QuangVIE31
1564Trần Tuấn AnVIE10 – 11Nguyễn Nhật QuangVIE33
1634Nguyễn Quang NhậtVIE11 – 01Đặng Vĩnh Tất ThànhVIE79
1766Trần Xuân LâmVIE11 – 01Nguyễn Quốc VươngVIE35
1868Trềnh A SángVIE11 – 01Nguyễn ThuậnVIE37
1978Đặng Hữu TrangVIE11 – 0½Bách An XuânVIE1
2040Nguyễn Thế HiểnVIE½0 – 1½Bùi Quốc KhánhVIE3
2142Nguyễn Trần Đỗ NinhVIE½1 – 0½Huỳnh Hoàng HuyVIE7
2246Nguyễn Văn BáuVIE½0 – 10Huỳnh Nhật BảoVIE9
232Bùi Quang VũVIE0½ – ½0Nguyễn Văn HuyVIE47
246Dương Minh TríVIE00 – 10Ngô Ngọc MinhVIE51
2510Huỳnh Quang HuyVIE00 – 10Phạm Công HậuVIE55
2644Nguyễn Văn ÚtVIE00 – 10Hà Minh QuangVIE13
2750Nguyễn Đức ĐộVIE01 – 00Hồ Phương NamVIE15
2858Trương Văn KềVIE00 – 10Lâm Thắng LợiVIE17
2918Lê Trọng VũVIE0½ – ½0Trần Ngọc HưngVIE61
3020Lương Minh Huy PhongVIE01 – 00Trần Trung HiếuVIE63
3160Trần Minh VũVIE00 – 10Nguyễn An TấnVIE23
3270Trịnh Nhuận TriểnVIE01 – 00Nguyễn Anh ĐìnhVIE25
3372Võ Chí CườngVIE00 – 10Nguyễn Hoàng HảiVIE27
3474Võ Quốc VănVIE00 – 10Nguyễn Hoàng TuấnVIE29
3530Nguyễn Minh HưngVIE01 – 00Trần Văn HoàVIE65
3632Nguyễn Ngọc ThắngVIE01 – 00Trần Đăng NguyênVIE67
3736Nguyễn Sỹ HiềnVIE01 – 00Võ Minh NhấtVIE73
3876Đàm Thị Thuỳ DungVIE01 – 00Nguyễn Thắng LợiVIE39
3980Huỳnh DuVIE01 – 00Nguyễn Trọng TấnVIE43
4077Đào Thuỷ TiênVIE01bye
4153Phan Quốc KiệtVIE00not paired

Round 3

Bo.No.NameFEDPts.ResultPts.NameFEDNo.
15Dương Hồ Bảo DuyVIE22Nguyễn Đình ĐạiVIE49
221Lại Lý HuynhVIE22Phan Trọng TínVIE54
331Nguyễn Minh Nhật QuangVIE22Trần Xuân LâmVIE66
433Nguyễn Nhật QuangVIE22Trềnh A SángVIE68
569Trịnh Hồ Quang VũVIE22Nguyễn Quang NhậtVIE34
638Nguyễn Thành BảoVIE22Tôn Thất Nhật TânVIE71
745Nguyễn Văn BonVIE22Đặng Hữu TrangVIE78
875Vũ Quốc ĐạtVIE2Huỳnh LinhVIE8
93Bùi Quốc KhánhVIEPhan Phúc TrườngVIE52
1011Huỳnh Trà MyVIENguyễn Trần Đỗ NinhVIE42
1141Nguyễn Trí BìnhVIEHứa Quang HâuVIE16
1257Trân Huỳnh SilaVIELại Quỳnh TiênVIE22
1359Trương Đình VũVIE1Diệp Khải HằngVIE4
149Huỳnh Nhật BảoVIE11Nguyễn Sỹ HiềnVIE36
1535Nguyễn Quốc VươngVIE11Huỳnh Trúc LâmVIE12
1613Hà Minh QuangVIE11Nguyễn Văn LươngVIE48
1737Nguyễn ThuậnVIE11Hồ Nguyễn Hửu DuyVIE14
1817Lâm Thắng LợiVIE11Nguyễn Đức ĐộVIE50
1919Lý Tầm QuangVIE11Tràn Văn KiệtVIE56
2051Ngô Ngọc MinhVIE11Lương Minh Huy PhongVIE20
2123Nguyễn An TấnVIE11Trần Tuấn AnVIE64
2255Phạm Công HậuVIE11Nguyễn Anh TuấnVIE24
2362Trần Thanh TânVIE11Nguyễn Anh ĐứcVIE26
2427Nguyễn Hoàng HảiVIE11Trịnh Nhuận TriểnVIE70
2576Đàm Thị Thuỳ DungVIE11Nguyễn Hoàng LâmVIE28
2629Nguyễn Hoàng TuấnVIE11Đào Thuỷ TiênVIE77
2779Đặng Vĩnh Tất ThànhVIE11Nguyễn Minh HưngVIE30
2880Huỳnh DuVIE11Nguyễn Ngọc ThắngVIE32
291Bách An XuânVIE½½Nguyễn Văn BáuVIE46
3061Trần Ngọc HưngVIE½½Bùi Quang VũVIE2
317Huỳnh Hoàng HuyVIE½½Nguyễn Thế HiểnVIE40
3247Nguyễn Văn HuyVIE½½Lê Trọng VũVIE18
3363Trần Trung HiếuVIE00Dương Minh TríVIE6
3465Trần Văn HoàVIE00Huỳnh Quang HuyVIE10
3515Hồ Phương NamVIE00Trương Văn KềVIE58
3625Nguyễn Anh ĐìnhVIE00Trần Minh VũVIE60
3739Nguyễn Thắng LợiVIE00Võ Chí CườngVIE72
3843Nguyễn Trọng TấnVIE00Võ Quốc VănVIE74
3967Trần Đăng NguyênVIE00Nguyễn Văn ÚtVIE44
4073Võ Minh NhấtVIE00bye
4153Phan Quốc KiệtVIE00not paired

Round 3

Bo.No.NameFEDPts.ResultPts.NameFEDNo.
15Dương Hồ Bảo DuyVIE2½ – ½2Nguyễn Đình ĐạiVIE49
221Lại Lý HuynhVIE21 – 02Phan Trọng TínVIE54
331Nguyễn Minh Nhật QuangVIE21 – 02Trần Xuân LâmVIE66
433Nguyễn Nhật QuangVIE20 – 12Trềnh A SángVIE68
569Trịnh Hồ Quang VũVIE21 – 02Nguyễn Quang NhậtVIE34
638Nguyễn Thành BảoVIE2½ – ½2Tôn Thất Nhật TânVIE71
745Nguyễn Văn BonVIE20 – 12Đặng Hữu TrangVIE78
875Vũ Quốc ĐạtVIE21 – 0Huỳnh LinhVIE8
93Bùi Quốc KhánhVIE½ – ½Phan Phúc TrườngVIE52
1011Huỳnh Trà MyVIE0 – 1Nguyễn Trần Đỗ NinhVIE42
1141Nguyễn Trí BìnhVIE½ – ½Hứa Quang HâuVIE16
1257Trân Huỳnh SilaVIE1 – 0Lại Quỳnh TiênVIE22
1359Trương Đình VũVIE1 – 01Diệp Khải HằngVIE4
149Huỳnh Nhật BảoVIE1½ – ½1Nguyễn Sỹ HiềnVIE36
1535Nguyễn Quốc VươngVIE10 – 11Huỳnh Trúc LâmVIE12
1613Hà Minh QuangVIE10 – 11Nguyễn Văn LươngVIE48
1737Nguyễn ThuậnVIE11 – 01Hồ Nguyễn Hửu DuyVIE14
1817Lâm Thắng LợiVIE11 – 01Nguyễn Đức ĐộVIE50
1919Lý Tầm QuangVIE1½ – ½1Tràn Văn KiệtVIE56
2051Ngô Ngọc MinhVIE11 – 01Lương Minh Huy PhongVIE20
2123Nguyễn An TấnVIE1½ – ½1Trần Tuấn AnVIE64
2255Phạm Công HậuVIE11 – 01Nguyễn Anh TuấnVIE24
2362Trần Thanh TânVIE1½ – ½1Nguyễn Anh ĐứcVIE26
2427Nguyễn Hoàng HảiVIE10 – 11Trịnh Nhuận TriểnVIE70
2576Đàm Thị Thuỳ DungVIE1½ – ½1Nguyễn Hoàng LâmVIE28
2629Nguyễn Hoàng TuấnVIE11 – 01Đào Thuỷ TiênVIE77
2779Đặng Vĩnh Tất ThànhVIE11 – 01Nguyễn Minh HưngVIE30
2880Huỳnh DuVIE10 – 11Nguyễn Ngọc ThắngVIE32
291Bách An XuânVIE½1 – 0½Nguyễn Văn BáuVIE46
3061Trần Ngọc HưngVIE½1 – 0½Bùi Quang VũVIE2
317Huỳnh Hoàng HuyVIE½0 – 1½Nguyễn Thế HiểnVIE40
3247Nguyễn Văn HuyVIE½½ – ½½Lê Trọng VũVIE18
3363Trần Trung HiếuVIE00 – 10Dương Minh TríVIE6
3465Trần Văn HoàVIE0½ – ½0Huỳnh Quang HuyVIE10
3515Hồ Phương NamVIE00 – 10Trương Văn KềVIE58
3625Nguyễn Anh ĐìnhVIE00 – 10Trần Minh VũVIE60
3739Nguyễn Thắng LợiVIE00 – 10Võ Chí CườngVIE72
3843Nguyễn Trọng TấnVIE0½ – ½0Võ Quốc VănVIE74
3967Trần Đăng NguyênVIE01 – 00Nguyễn Văn ÚtVIE44
4073Võ Minh NhấtVIE01bye
4153Phan Quốc KiệtVIE00not paired

Round 4

Bo.No.NameFEDPts.ResultPts.NameFEDNo.
169Trịnh Hồ Quang VũVIE33Lại Lý HuynhVIE21
278Đặng Hữu TrangVIE33Nguyễn Minh Nhật QuangVIE31
368Trềnh A SángVIE33Vũ Quốc ĐạtVIE75
471Tôn Thất Nhật TânVIEDương Hồ Bảo DuyVIE5
538Nguyễn Thành BảoVIETrân Huỳnh SilaVIE57
642Nguyễn Trần Đỗ NinhVIETrương Đình VũVIE59
749Nguyễn Đình ĐạiVIE2Bùi Quốc KhánhVIE3
812Huỳnh Trúc LâmVIE22Phạm Công HậuVIE55
916Hứa Quang HâuVIE22Nguyễn Văn BonVIE45
1048Nguyễn Văn LươngVIE22Lâm Thắng LợiVIE17
1152Phan Phúc TrườngVIE22Nguyễn Hoàng TuấnVIE29
1232Nguyễn Ngọc ThắngVIE22Đặng Vĩnh Tất ThànhVIE79
1354Phan Trọng TínVIE22Nguyễn Nhật QuangVIE33
1434Nguyễn Quang NhậtVIE22Ngô Ngọc MinhVIE51
1566Trần Xuân LâmVIE22Nguyễn ThuậnVIE37
1670Trịnh Nhuận TriểnVIE22Nguyễn Trí BìnhVIE41
1728Nguyễn Hoàng LâmVIEBách An XuânVIE1
188Huỳnh LinhVIETrần Ngọc HưngVIE61
1940Nguyễn Thế HiểnVIEHuỳnh Nhật BảoVIE9
2036Nguyễn Sỹ HiềnVIEHuỳnh Trà MyVIE11
2164Trần Tuấn AnVIELý Tầm QuangVIE19
2222Lại Quỳnh TiênVIETrần Thanh TânVIE62
2356Tràn Văn KiệtVIENguyễn An TấnVIE23
2426Nguyễn Anh ĐứcVIEĐàm Thị Thuỳ DungVIE76
254Diệp Khải HằngVIE11Nguyễn Quốc VươngVIE35
266Dương Minh TríVIE11Nguyễn Văn HuyVIE47
2750Nguyễn Đức ĐộVIE11Hà Minh QuangVIE13
2814Hồ Nguyễn Hửu DuyVIE11Trương Văn KềVIE58
2918Lê Trọng VũVIE11Trần Minh VũVIE60
3020Lương Minh Huy PhongVIE11Trần Đăng NguyênVIE67
3124Nguyễn Anh TuấnVIE11Võ Minh NhấtVIE73
3277Đào Thuỷ TiênVIE11Nguyễn Hoàng HảiVIE27
3330Nguyễn Minh HưngVIE11Huỳnh DuVIE80
3472Võ Chí CườngVIE1½Bùi Quang VũVIE2
3574Võ Quốc VănVIE½½Huỳnh Hoàng HuyVIE7
3610Huỳnh Quang HuyVIE½½Nguyễn Trọng TấnVIE43
3746Nguyễn Văn BáuVIE½½Trần Văn HoàVIE65
3839Nguyễn Thắng LợiVIE00Hồ Phương NamVIE15
3944Nguyễn Văn ÚtVIE00Nguyễn Anh ĐìnhVIE25
4063Trần Trung HiếuVIE00bye
4153Phan Quốc KiệtVIE00not paired
1 2